fbpx

עמוד הבית

פסק דין בתביעת שכר טרחת עורך דין

החלטה

אנו נמצאים בסיום ההוכחות ובשלב הסיכומים.

ביהמ"ש הציע לצדדים להגיע להסדר פשרה וזאת לאחר ששמע את העדויות השונות והתרשם מהעדים.

ביהמ"ש היה מודע לשלב המאוד מאוחר של ההליך המשפטי, היינו , אך בטרם תחילת הסיכומים.

הנתבעת סבורה שאין מקום שעו"ד פרום ייצגה עוד בהליך זה. המדובר בשלב מאוד מתקדם של ההליך ומובהר לנתבעת כי במידה ועו"ד פרום לא יוכל להמשיך לייצגה עליה יהיה לסכם את טענותיה המשפטיות בתיק זה.

לא תינתן כל דחייה בתיק לצורך שמיעת סיכומי טענות הצדדים בתיק. 

ניתנה והודעה היום כ"ט כסלו תשע"א, 06/12/2010 במעמד הנוכחים.

 

עודד מאור, שופט 

החלטה

 

על אף בקשת הנתבעת אני סבור שיש מקום שעו"ד פרום יסכם את טענותיה, ולו על מנת שהגנתה לא תפגע ועו"ד פרום יסכם את הטענות כפי שהעלו במסגרת הדיון.

החלטה זו ניתנת על מנת שלא לפגוע בהמשך ייצוגה של הנתבעת שאינה משפטנית. 

<#6#> 

ניתנה והודעה היום כ"ט כסלו תשע"א, 06/12/2010 במעמד הנוכחים. 

 

עודד מאור, שופט

פסק דין

 

לפני תובענה לפינוי וסילוק יד של הנתבעת מהדירה מספר 20 ברחוב השדות 12 בנווה גן ברמת השרון הידועה כגוש 6414 חלקה 37 , להלן: הדירה.

על פי הנטען בכתב התביעה נחתם הסכם בין התובעות לנתבעת על פי תקופת השכירות מה-01/05/09 ועד ליום  30/04/10 תוך שניתנו לנתבעת 3 תקופות אופציה להארכת תקופת השכירות באופן אוטומטי אולם זאת הותנתה בכך שעל הנתבעת להפקיד את דמי השכירות 30 יום בטרם מועד תחילת האופציה בידיה, ואילו לא עשתה כן יראו אותו כאילו האופציה לא מומשה.

נטען שהתובעת 2 ואימה ניסו ליצור קשר עם הנתבעת בטרם למועד הפקדת דמי השכירות אולם נסיונותיהן לא צלחו אולם בסופו של דבר טענה הנתבעת שהעבירה את דמי השכירות לעו"ד זילברשלג וזאת מבלי שטרחה להוידע להם ומבלי שהייתה לעו"ד זילברשלג, כך טוענות התובעות, סמסכות לקבל הכספים.

טוענות התובעות שהעברת הכספים לעו"ד זילברשלג תמוה ביותר, לאורך תקופת השכירות פנתה הנתבעת ישירות לתובעות ומעולם לא פנתה לעו"ד זילברשלג.

עוד טוענות כי במידה ויטענן על ידי הנתבעת כי עו"ד זילברשלג הוא שלוחן כי בהתאם להוראות סעיף 6ב' לחוק השליחות הוא מאפשר לצד שלישי או לראות את השלוח ללא הרשאה כצד שמולו נערכה התקשרות והשניה לתבוע את השלוח ללא הרשאה.

ככל שהנתבעת טענה שעו"ד זילברשלג הוא לא השלוח עליה לפעול ביחס אליו בלבד, מה גם שנטען שהתשלום שהועבר לעו"ד זילברשלג בסך של 61,200 ₪ נמוך ב"כ-20 אלף ₪ מהסכום הקבוע בהסכם השכירות.

כתב הגנה הוגש ובתמיכה לו צורפו 2 תצהירים.

האחד תצהירה של הנתבעת והשני תצהירו של עו"ד זילברשלג.

היום התקיימה ישיבת ההוכחות.

שמעתי את עדותה של התובעת 2 וכן את עדותה של הנתבעת וכן את עדותו של עו"ד זילברשלג, יצוין שהחקירות של הנתבעת ושל עו"ד זילברשלג לא מוצו.

חקירתה של הנתבעת העלתה שהנתבעת אינה יודעת על מה היא חתמה בתצהירה.

על אף שביהמש נתן לה שהות לקרוא את התצהיר פעם נוסף ציינה שבתצהירה שנערך על ידי עו"ד זילברשלג הוספו משפטים שלא הייתה שותפה להם, אני מאמין לנתבעת בעניין זה, התרשמתי שלמעשה כוח אחר פעל בתיק זה ודחף מסיבות כאלה או אחרות את הנתבעת להגיש את הגנתה זו.

בסופו של דבר אמרה הנתבעת דברים מליבה, הנתבעת העבירה רק חלק מהכסף או ליתר דיוק רק שליש מכספים לידי אבי ילדיה.

הכספים הועברו אך ורק לידי אבי ילדיה, מר רוני אטיאס, הנתבעת שמה בטחה ברוני אטיאס שיטפל בעניין דמי השכירות.

לא הייתה לה סיבה להאמין שכספים לא יועברו לידי התובעות.

כשלעצמי לא ברור מדוע הנתבעת לא העבירה כספים ישירות לתובעת כאשר היא ידעה שהיא מחויבת לעשות כן בהתאם להסכם השכירות.

והנה בתצהירה של הנתבעת נכתב שהכספים הועברו לעו"ד זילברשלג, ראה סעיף 9, אולם כאמור ציינה הנתבעת לפני שאין המדובר בתצהיר שעליו היא חתמה, אין המדובר בדברים אותם היא אמרה ואין המדובר בגרסה שלה.

גרסתה היחידה שהובאה בפני ביהמ"ש כי הדברים שאמרה שלא כתובים בתצהיר היא העבירה אך ורק שליש מהכספים לאבי ילדיה מר רוני אטיאס.

הנתבעת ציינה שהתנגדה אף לניסוחים שמופיעים בסעיף 6 לתצהירה אולם על אף זאת מצאו מקום וביטוי בתצהיר זה. כך כתבה שהיא לא הסכימה לניסוח שעו"ד זילברשלג טיפל בהליכים המשפטיים הקשורים לדירה לרבות בכל הטיפול בהשכרת הדירה והעברתה .

משכך אנו למדים שהנתבעת כלל לא ידעה מה הקשר, אם בכלל יש בין התובעות לבין עו"ד זילברשלג.

התרשמתי מכנותה של הנתבעת, התרשמתי מכך שהנתבעת אינה בקיאה בהליכים משפטיים ובמונחים משפטיים וכפי שציינה אינה בקיאה במילים "כבדות" או במילים של בתי משפט כפי שהיא מציינת, אולם נדמה שכתב ההגנה כל כולו מסתמך על כך שהנתבעת ידעה שעו"ד זילברשלג הוא שלוחן של התובעות.

התרשמתי שהנתבעת אינה מכירה את המונח של שלוח ושולח, התרשמתי מכנותה ומהגינותה של התובעת שנדמה שהדברים שנאמרו וכתב ההגנה שהוגש כפי שהוגש נעשה על מנת לשמור ולהגן על ילדיה שיישארו לגור בדירה בה הם מתגוררים.

לגופו של עניין, גם אם נקבל את הטענה של הנתבעת כי העבירה את הכספים לידי גרושה והגרוש העביר את הכספים לידי עו"ד זילברשלג, כפי שעולה מקבלה מספר 854 מיום 08/01/10 לפיה התקבל הסך של 61,200 עבור דמי שכירות דירה 20 ברח' הסודות 12 רמת- השרון.

לא ברור מדוע עו"ד זילברשלג ציין שאת הכספים קיבל מאת רוני אטיאס שהרי לצורכי העניין הוא שימש אותו שליח מטעמה של גב' אטיאס דנה.

לא נכתב כי המדובר בכספים שקיבל עו"ד  זילברשלג מגב' אטיאס.

וגם אם ניתן לרפא פגם זה, בכך שבהיסח הדעת לא נרשם הדבר או כי עו"ד זילברשלג ביקש לרשום את הדברים ובהתאם למצב לאשורו, כי קיבל את הכסף ישירות מרוני אטיאס, הרי לא ברור מדוע לא הוצגה לפני חשבונית מס בגין שכ"ט שלכאורה קיזז עו"ד זילברשלג מחובן של התובעות כלפיו.

לא ראיתי ולו מסמך 1  שנכתב בזמן אמת לגבי חוב של התובעות כלפי עו"ד זילברשלג.

כל שראיתי הוא מסמך מיום 11/04/10 וזאת לאחר שפוטר עו"ד זילברשלג על ידי התובעות כי כספים שהתקבלו על ידו קוזזו על ידו.

לא הוצג לפני כל מסמך ממנו עולה שעו"ד זילברשלג הודיע לתובעות שהוא מקזז את הסכום הנ"ל הרי כל הדיון המשפטי שלפני יכול היה להתייתר לו עו"ד זילברשלג היה מודיע בזמן אמת לתובעות כי קיבל את כספי השכירות לידיו והוא משתמש בזכות הקיזוז, ככל וזו קיימת לו בקשר לחובן של התובעות כלפיו.

באשר לקיזוז, אודה ולא אבוש, לא מצאתי עיגון משפטי לטענת הקיזוז.

הסכם שכ"ט נ/2 קובע בסעיף 6 כי הלקוח מורה לעו"ד זילברשלג לקזז מהכספים המגיעים ללקוח את כל שכ"ט לטובתו.

אולם הסכם שכ"ט נ'2 הנ"ל מתייחס לתביעה בביהמ"ש לענייני משפחה בעניינו של מר ינקלביץ' כנגד התובעות וכן בעניין קובלנה פלילית פרטית כנגד התובע.

אין בהסכם שכר הטרחה כל זכר או התייחסות לזכותו של עו"ד זילברשלג לקבל לידיו את דמי השכירות בקשר לדירה.

גם אם התביעה בתיק משפחה עניינה בדירה, אין היא יכולה לכלול את דמי השכירות שעניינו הסכם מיום 10/03/09 ובעוד הסכם שכ"ט נעשה לאחר מכן.

לא נטען שהסכם השכירות נעשה על ידי עו"ד זילברשלג או היה לו כל קשר ישיר אליו.

אודה ולא אבוש מסתבר שבתיק ז המתנהלים הליכים נוספים בין בעלי הדין לבין עצמם, בין עו"ד זילברשלג לבין התובעים.

עוד עולה שבמסגרת הליכי כינוס נכסים על הדירה, שעניין זה תלוי ועומד בפני רשם הוצל"פ בלבד זכה במסגרת הליכי מכרז מר רוני אטיאס והצעתו היא הייתה הגבוהה ביותר.

המכר טרם אושר על ידי הרשם.

הוכח לפניי שהסך של 220,000 ₪ הועברו מידי מר רוני אטיאס לידי עו"ד זילברשלג.

לא הוצגו לפני קבלות כי הסך של 220,000 ₪ שהועבר לידי עו"ד זילברשלג אינו חלק מהסך של 61,000 ₪ שהקבלה בגינם הוצגה.

נעשו ניסיונות רבים בתיק זה להגיע להסדר פשרה, לא ניתן כאמור להסתמך על תצהירה של הנתבעת אשר הודתה כי אין הוא מהווה גרסה.

שמעתי את עדותו של עו"ד זילברשלג ואציין אך זאת, שלאור התרשמותי מעדותו לא ניתן לקבוע כל ממצא עובדתי מדבריו.

הנתבעת הודתה שלא שילמה כספים לידי התובעות ואף לא במישרין לעו"ד זילברשלג, כל שעשתה העבירה שליש מהכספים לידי רוני אטיאס.

בנסיבות אלה הנתבעת לא עמדה בהתאם להוראות הסכם השכירות ובדין הוגשה התביעה דנן.

בנסיבות אלה אני מקבל את התביעה במלואה ואני מורה לנתבעת לפנות ולסלק ידה מהדירה.

באשר למועד הפינוי, אני מתחשב בכך שהמדובר באם לילדים קטינים, יחד עם זאת אני סבור שאין מקום שביהמ"ש ידחה את הפינוי  ואני מורה על ביצועו.

מאחר והליך ביצוע הפינוי יבוצע על ידי רשם הוצל"פ הוא זה שיקבע את מועד הפינוי בפועל לאחר שייפתח תיק הוצל"פ מתאים.

לעניין ההוצאות, תוך התחשבות בנתבעת, ולאור המסכת שנראה שלא בידיעתה אני מחייבה בהוצאות התובעות בסך של 601 ₪ אגרה וכן שכ"ט עו"ד בסך של 6,000 ₪.

ניתנה והודעה היום כ"ט כסלו תשע"א, 06/12/2010 במעמד הנוכחים.  

378414 comments

 • 엠카지노 엠카지노 מאי 11, 2021 04:36 Comment Link
  This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally I've found something which helped me.
  Cheers!
 • 솔 카지노 솔 카지노 מאי 11, 2021 04:35 Comment Link
  Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am having troubles with your RSS.
  I don't understand the reason why I am unable to join it.
  Is there anyone else getting the same RSS issues?
  Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!
 • dự đoán keno dự đoán keno מאי 11, 2021 04:28 Comment Link
  Hello I am so happy I found your site, I really found you by
  error, while I was looking on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would
  just like to say thanks for a fantastic post and a all
  round entertaining blog (I also love the theme/design),
  I don't have time to browse it all at the minute but I have saved it and
  also included your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read a great deal more, Please do keep up the superb
  job.
 • 더킹 바카라 더킹 바카라 מאי 11, 2021 04:22 Comment Link
  Its such as you learn my mind! You seem to grasp a lot about this, such as you
  wrote the e book in it or something. I think that
  you just could do with some percent to power
  the message house a little bit, however other than that, that is great
  blog. A fantastic read. I'll definitely be back.
 • 엠 카지노 엠 카지노 מאי 11, 2021 04:16 Comment Link
  We stumbled over here by a different page and thought I
  might as well check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to looking into your web page yet again.
 • 조커 바카라 사이트 조커 바카라 사이트 מאי 11, 2021 04:54 Comment Link
  Very nice article, exactly what I wanted to find.
 • 샌즈카지노 샌즈카지노 מאי 11, 2021 04:52 Comment Link
  I know this web site provides quality depending posts and
  extra material, is there any other web page which offers these kinds
  of things in quality?
 • 카지노사이트 카지노사이트 מאי 11, 2021 04:34 Comment Link
  Hello! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
  There's a lot of people that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Cheers
 • 우리카지노 주소정보 우리카지노 주소정보 מאי 11, 2021 04:29 Comment Link
  Hi, this weekend is good in favor of me, as this point in time i am reading this great informative post here at my home.
 • 온라인 바카라 온라인 바카라 מאי 11, 2021 04:14 Comment Link
  Howdy excellent website! Does running a blog such as this require a massive amount work?
  I've very little understanding of coding however I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyway, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share.
  I know this is off topic however I just had to ask.

  Cheers!

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

הבהרה משפטית

תוכן האתר מובא לידיעה כללית בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי הניתן ע"י עורכי דין מטעם משרד עורכי דין אלחנן ויניצקי ושות'. הסתמכות על התוכן באחריות המשתמש בלבד. אין בשימוש באתר ליצור יחסי עו"ד-לקוח. כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד אלחנן ויניצקי ושות' 

Copyright © 2018 Vinizky.co.il All rights reserved

 

 

עקבו אחרינו ברשתות חברתיות

צרו עמנו קשר

icon [email protected]

icon 03-9124800

icon 03-9124801

icon ההסתדרות 26, פתח תקווה 

ת"ד 19, 4910000

 

שעות פעילות המשרד

ראשון - חמישי 9:00 -17:00
 

Contact Us

icon [email protected]

icon 03-9124800

icon 03-9124801

icon Ha Istadrut st. 26, Petah Tikvah

POB 19, 4910000 

 

הרשמו לניוזלטר

Menu Offcanvas