תיקונים לחוק המכר

אמש (31.07.16) אישרה הממשלה תיקונים לחוק המכר דירות.

מרבית התיקונים נערכו לטובת רוכשי הדירות שיקבלו חשיפה מלאה של תוכנית הבנייה, ירכשו רק לאחר שיש היתר בניה (לעומת מקרים שקבלנים מכרו לפני קבלת ההיתר ולא ציינו תאריך מפורש מתי אמור להתקבל ההיתר עצמו).

ישנו תיקון חשוב גם לקבלנים, תיקון של ערבות בנקאית למרכיב המע"מ.

המדינה תנסה למצוא פתרון יצירתי במקום ערבות בנקאית למע"מ בגין מכירת דירות – תוקם אולי קרן שתבטיח את הכספים עבור רוכשי הדירות בעיקר במקרים של חדלות פרעון אך זה ישחרר גם את הקבלנים מהעומס שיש להם במתן ערבויות בגין רכישת דירה כוללת מע"מ.

כתיבת תגובה