פרויקט נדל"ן מקרקעין נוסף בליווי משפטי של המשרד בשערי תקווה (יהודה ושומרון).

בכניסה ליישוב שערי תקווה ישנה קרקע בשטח של 66 דונם השייכת לשלושה שותפים.
הקרקע רשומה בטאבו ושוייכה מוניציפאלית ליישוב שערי תקווה.
 
לצורך שינוי התב"ע למגורים מכין כעת אדריכל תוכנית של חלוקת הקרקע למגרשים במטרה להגיש את התוכניות בהקדם לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה.