הריסת בניין ובניית בניין בניין חדש חתיו.

יזם: חב' קטה התחדשות עירונית.

פרויקט תמ"א 38 בשלבים מתקדמים לקבלת היתר