2019

2017

2015

2014

27/10/2014

פסק דין בתביעת שכר טרחת עורך דין עורכי-דין – מעורבות עו"ד במשא ומתן לרכישת מקרקעין אינה מחייבת את המסקנה שתשלום שכר הטרחה הוא בגדר דמי תיווך ביהמ"ש נדרש לשאלה האם שכ"ט שהובטח לעורך-דין עם חתימת חוזה מכר הוא בגדר דמי תיווך אסורים על-פי חוק לשכת עורכי-הדין וכללי לשכת עורכי-הדין (איסור עיסוק בתיווך). לפסק הדין המלא: פסק דין בתביעת שכר טרחת עורך דין. ביהמ"ש קבע על בסיס פסיקה קודמת שגם אם עורך-הדין מתערב במהלך המו"מ שבין הצדדים, ואינו עוסק אך ורק בניסוח החוזה לאחר שהצדדים הגיעו לידי הסכם, אין לראות במקרה משום תיווך, אם עורך הדין לא נתבקש לחפש קונה או מחיר. נקבע שאפשר להבין שעורך-דין העורך הסכם אינו מוגבל רק לניסוח החוזה לאחר שהצדדים הגיעו להסכמה. גם התייעצות הלקוח עם עורך-דין נוסף אינה מחייבת את המסקנה שהאמור בדמי תיווך, שכן לא נדיר הוא כי צד לחוזה אינו מסתפק בעורך-דין העורך את ההסכם, אלא מתייעץ גם בקרוב או בעורך-דין אחר.

27/10/2014

פסק דין הדוחה בקשה לביטול פסק בורר בפסק הדין נקבע כי ערעור על פסק בורר בהתאם לסעיף 29 ב' לחוק הבוררות הינו ערעור ברשות.

29/06/2014

פסק דין בעניין העברת דיון בפסק דין זה קובע נשיא בית המשפט העליון כי במקרה של בקשה להעברת דיון, על המבקש להראות כי אין זיקה מוחשית בין העניין ובין בית המשפט בו הוגשה התביעה.

27/05/2014

פסק דין הדוחה בקשה לעיקול זמני דחיית בקשה לעיקול זמני בשל העדר בסיס לקיום עילת התביעה.

25/06/2014

חיוב רוכשי דירה בתשלום בגין שינויים לקבלן בפסק דין זה חויבו רוכשי דירה בתשלום בגין שינויים שביצעו בדירה באמצעות הקבלן.

22/06/2014

פסק דין האוכף הסכם פשרה שטרם קיבל תוקף של פסק דין פסק דין הדן בשאלת הבעלות על דירה בה התגוררו במשותף ידועים בציבור שהלכו לעולמם ויורשיהם חלוקים בשאלת הבעלות כיוון שבני הזוג חתמו בעבר על הסכם שלפיו הדירה תהא רשומה אך ורק על שם המנוחה, פסק הדין אוכף את החוזה, על אף שלא קיבל תוקף משפטי.

17/06/2014

פסק דין בעניין חיוב עובד פלסטינאי בהפקדת ערובה פסק דין הקובע שאין במקום מגוריו של הנתבע (הרשות הפלסטינית) כדי לחייבו לשלם ערובה לתשלום במידה שיימצא חייב במשפט. על פי פסק הדין אין בבקשה התייחסות לסיכויי התביעה, שהם השיקול המהותי שיש להביאו בחשבון, ולכן הבקשה נדחתה.

12/06/2014

פסק דין המחייב חברת ליסינג בתשלום פרמיית ביטוח פסק דין הדן בשאלה על מי חלה חובת התשלום של פרמיית ביטוח – האם על חברת הליסינג או על שוכר ברכב בפועל.

09/06/2014

פסק דין המחייב תשלום דמי השתתפות עצמית בגין דין וטורחפסק דין בנושא תשלום השתתפות עצמית בגין אירועים המכוסים על ידי חברת ביטוח.

06/06/2014

קבלת תביעה שטרית חרף טענה כי חתימת עושה השטר זויפה על ידי הערב. פסק דין הדן בשאלה האם הנתבעים חייבים לשלם למרות זיוף שטר הערבות.

30/05/2014

פסק דין הקובע סמכות מקומית במשרד בא כוח התובעת פסק דין הקובע כי סמכות מקומית אינה חייבת להיות זו אשר ממוקמת באזור מגוריו של התובע, ויכולה בהחלט להיות הסמכות הנמצאת באזור בו נמצא מקום עבודתו.

24/05/2014

פסק דין הדוחה פיצוי מוסכם דחיית פיצוי מוסכם בשל הפרת ההסכם.

20/05/2014

פסק דין בערעור על בית משפט בתביעות קטנות המבקשת, אריה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "המבקשת" הגישה נגד המשיב בקשה בבית משפט השלום בפתח תקווה, לתשלום דמי פרמיה עבור פוליסת ביטוח שהוציאה לו. ביום 13.2.05 נתן בית המשפט השלום בפתח תקווה, בהעדר הגנה, פסק דין נגד המשיב שבו הוא חויב לשלם למבקשת סך 816.88 ₪ בצירוף ריבית והצמדה וכן שכ"ט עו"ד בדך 793 ₪ (להלן – פסק הדין הראשון).

2013

03/12/2013

יוסף רוחמקין נ. יצחק מזרחי פסק הדין קובע כי במקרה שבו הסכימו הצדדים על זכות ערעור על פסק הבוררות על פי סעיף 29 ב' לחוק אזי לא ניתן להגיש הודעת ערעור על פסק בורר אלא יש צורך בבקשת רשות ערעור.

20/02/2013

פסק דין הדוחה תביעת שכ"ט עוד עקב זיוף הסכם שכ"ט פסק דין הקובע כי הסכם מזויף לא יכובד.

2010

06/12/2010

פסק דין בתביעה לפינוי מושכר בפסק הדין חויבה שוכרת לפנות דירה לאחר שהפרה את הסכם השכירות. לפסק הדין המלא: פסק דין בתביעה לפינוי מושכר. מיני רציו - מעורבות עו"ד במשא ומתן לרכישת מקרקעין אינה מחייבת את המסקנה שתשלום שכר הטרחה הוא בגדר דמי תיווך. ביהמ"ש נדרש לשאלה האם שכ"ט שהובטח לעורך-דין עם חתימת חוזה מכר הוא בגדר דמי תיווך אסורים על-פי חוק לשכת עורכי-הדין וכללי לשכת עורכי-הדין (איסור עיסוק בתיווך).

2008

19/10/2008

פסק דין הקובע כי חייב שערער אינו נושה הנדרש להגיש תביעת חוב הבקשה שבפני הינה בקשתה של המבקשת (להלן "החברה"), כי בית המשפט יורה שאין המשיבה רשאית לנקוט בהליכי הוצל"פ כנגד המבקשת במסגרת תיק הוצל"פ 8 – 70 – 37670 – 02 בלשכת ההוצל"פ בפתח תקווה. לפסק הדין המלא: פסק דין הקובע כי חייב שערער אינו נושה הנדרש להגיש תביעת חוב. החלטה - מהות הבקשה: הבקשה שבפני הינה בקשתה של המבקשת (להלן: "החברה"), כי בית משפט יורה שאין המשיבה רשאית לנקוט בהליכי הוצל"פ כנגד המבקשת במסגרת תיק הוצל"פ..

25/05/2008

פסק דין בענין פרשנות המונח תביעה שכנגד פסק דין הדן בפרשנות האפשרית למונח תביעה שכנגד, וקובע כי ניתן לחרוג מהפרשנות הפשוטה והרגילה אך ורק במקרים חריגים.

25/05/2008

תביעה חדשה איננה בגדר תביעה שכנגד לצורך התיישנות בפסק דין זה התקבל ערעור ונקבע כי צד המיוצג על ידי עורכי דין ונמנע מהגשת תביעה, אינו יכול ליהנות מהוראות חוק ההתיישנות ולטעון כי תביעתו החדשה הינה בגדר "תביעה שכנגד".

2007

01/11/2007

פסק דין הדוחה טענת אחיזה כשורה בשטר עקב מחיקת המילה לפקודת ראשיתו של הליך זה בבקשה לביצוע שטר שהגיש התובע נגד הנתבע בלשכת ההוצאה לפועל בגין שיק של הנתבע שחולל. השיק נמשך על יד הנתבע לפקודת עו"ד יצחק סלומון והוסב על ידי עו"ד סלומון לפקודת התובע. הנתבע ביטל את השיק לפני שהגיע מועד פירעונו, ולפיכך הוא לא כובד על ידי הבנק. הנתבע הגיש התנגדות לביצוע השיק, וזו התקבלה על ידי רשם בית המשפט. התובע הגיש ערעור על החלטת הרשם, אך במהלך הדיון בערעור הסכים לחזור בו ממנו. כתוצאה, הערעור נדחה והמחלוקת לגבי השיק עברה להידון כתביעה אזרחית.

19/06/2007

יש לנהוג בעיקול עצמי שמבצע חייב במסגרת תביעה שכנגד בדרך של קיזוז פסק דין הקובע כי כאשר חייב בהוצאה לפועל מבצע במסגרת תביעה נגדית עיקול על כספי ההוצאה לפועל בסכום הפחות מסכום החוב בתיק ההוצאה לפועל יש לאפשר לזוכה בתיק ההוצאה לפועל לגבות את החוב עד לגובה הסכום המעוקל ולא לעקל את כל החוב בתיק ההוצאה לפועל מהשקל הראשון.

2006

04/07/2006

דרך התקיפה הראויה של פסיקתא שניתנה בעקבות פסק דין לפירוק חברה פסק דין של בית משפט העליון העוסק בדרך תקיפת פסיקתא שניתנה בעקבות פסק דין לפירוק חברה - בפסק דין זה דוחה בית המשפט בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על פסק הדין עצמו ועל הפסיקתא שנתנה בעקבות פסק דין זה.

19/01/2006

פסק דין כנגד הבנק למסחר בפסק דין זה נקבע, כי הבנק למסחר אינו אוחז כשורה בשיקים ולנוכח כשלון תמורה נדחתה התביעה. פסק הדין קובע כי הלכת גויסקי אינה חלה במקרה זה וכי יש לפרשה על דרך הצמצום. טעם נוסף לקביעה זו הנה העובדה כי על גבי השיקים בוצעה מחיקה של המילים למוטב בלבד באופן הפוגם בשלמות השיקים.

2005

22/07/2005

תביעת מטרד וחריגות בנייה כנגד בית כנסת בפסק הדין נדחית תביעת שכנות כנגד עריכת קידושים ופעילויות קהילתיות במרתף בית כנסת, ונדחו טענות התובעים בגין חריגות בנייה.

26/05/2005

המחאת זכות גוברת על עיקול בהליך טיעון ביניים ביוזמת בנק הפועלים, נדחתה טענת בנק המזרחי לפיה עיקול שהטיל קודם להמחאת זכות לטובת צד ג`.

01/05/2005

פסק דין כנגד בנק לאומי למשכנתאות בפסק דין זה נקבע לראשונה כי יש להמציא את צו מינוי כונס הנכסים באותו האופן שבו ממציאים אזהרה. כמו כן נקבע כי על כונס נכסים מטעם הבנק להתחלק בשכ"ט כונס עם כונס נכסים מטעם עיקול.

2004

28/04/2004

התנגדות לביצוע שטר עקב מחיקת המילה לפקודת על גבי השטר בפסק הדין נקבע כי שאלת עבירותו של שטר הינה פרשנות כאשר מודבר בצדדים רחוקים, אך במקרה כזה השטר הינו טהור ונסב אינו אוחז כשורה. לפסק דין המלא לחצו כאן

2003

18/07/2003

קבלת תביעה כנגד חברת כרטיסי אשראי חרף טענה של סחר בשוברים בפסק הדין נקבע, כי עסקה ידנית אשר בוצעה על ידי התובע אינה עסקה של סחר בשוברים, אך נקבע כי חברת כרטיסי האשראי ערה לנוהג זה של סחר בשוברים.