ביצוע הפרויקט "דגל ראובן 60-62-64 וקפלן 51-47, פתח תקווה": חברת "מלני – המרכז להשבחת נכסים בישראל"

קומפלקס הכולל 6 בניינים.

בכל אחד מהם קיימות 16 דירות.
בכל אחד מהם יהיו 2.5 קומות תוספת הכוללות 8 דירות טיפוסיות 4 חדרים.
שתי דירות גג ושתי דירות גן.
הפרויקט קיבל החלטת וועדה על היתר וקרוב לביצוע.


פרויקט תמ"א 38 חיזוק – דגל ראובן 60-62-64 וקפלן 51-47, פתח תקווה – הדמיה.